wystawę przygotowali:

Muzeum Historii Katowic
Fundacja Conspero

GĘBY.
Jerzy Duda-Gracz.
Portrety i autoportrety.

kurator wystawy: Natalia Kruszyna
wybór prac: Agata Duda-Gracz, Natalia Kruszyna

aranżacja plastyczna: Jolanta Barnaś
współpraca: Dorota Rogoż

montaż: Zbigniew Przybyłowicz, Leszek Trejnowski

Prace prezentowane na wystawie pochodzą z:

kolekcji rodzinnej artysty, nad którą opiekę sprawuje Fundacja Conspero z Krakowa
oraz
Muzeum Sztuki w Łodzi,
Muzeum Sztuki Współczesnej – oddziału Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,
Muzeum Teatralnego Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie,
Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach,
Muzeum Historii Katowic,
Opery Śląskiej w Bytomiu,
Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie,
Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach,
Kolekcji Wrocławskiej,
Kolekcji Wiesława Ochmana
oraz z kolekcji prywatnych.

Wszystkim serdecznie dziękujemy!

Wystawie towarzyszy album reprodukcji
wraz z tekstem kuratora wystawy Natalii Kruszyny
pt. GĘBY. Jerzy Duda-Gracz. Portrety i autoportrety.
w oprawie plastycznej Jolanty Barnaś.

Wspomnienia uczniów i przyjaciół pochodzą z katalogu wystawy poplenerowej – BWA Sieradz 2005  –  „Z Biegiem Warty – Kamion 2004. V Ogólnopolski Plener Malarstwa Figuratywnego”, oraz z innych źródeł.